Stiftelsens styrelse

Gustaf Bucht, ordförande, professor emeritus
Levi Bergström, f d landstingsråd i Västerbotten
Lars Nyberg, professor vid Umeå universitet
Erik Rosendahl, professor vid Umeå universitet
Nils-Eric Öquist, Seniorhusens grundare och ägare 
Paula Öquist, Seniorhusens utvecklingschef