UTLYSNING

Stiftelsens första utlysning

Nu är utlysningen stängd. Sista ansökningsdag var 3 juni 2019.

OM UTLYSNINGEN

Vem kan söka forskningsmedel?

Stiftelsen ska i första hand finansiera forskning vid Umeå universitet. Forskare, företrädare för näringslivet och andra som är framstående inom sina respektive områden uppmuntras att söka. Forskningsmedel kan beviljas såväl till institutioner som till enskilda. Även du som vill förverkliga en innovativ idé som doktorand är välkommen att skicka in en projektskiss.

Hur stora är anslagen?

Stiftelsen anslår upp till 5 miljoner SEK per projekt. Anslagen kan utgöra delfinansiering av större projekt, som delvis finansieras av andra. Vi tar dock gärna emot ansökningar om finansiering av mindre studier. Slutresultatet ska redovisas för stiftelsen inom 1-5 år. Progress och eventuella delresultat presenteras årligen, eller oftare. Möjlighet finns att söka medel för en förlängning av projektet. I vissa fall kan vi ge tillgång till Seniorhusens faciliteter.

Ansökan


Ansökan om forskningsmedel sker i två steg:


1. Projektskiss

En populärvetenskaplig kortfattad presentation av projektidén skickas till stiftelsen senast den 3 juni 2019. Besked om huruvida du får lämna in en fullständig ansökan om forskningsanslag meddelas drygt en månad senare.

2. Fullständig ansökan

Om du efter första urvalet går vidare i ansökningsprocessen välkomnas du att insända en fullständig ansökan senast den 15 september 2019. Besked om beviljade forskningsanslag meddelas i november. Projektet ska påbörjas senast i januari 2020.

STEG 1: PROJEKTSKISS

I denna del av ansökningsprocessen ska presentationen av projektidén antingen ske på ett populärvetenskapligt sätt i videoformat eller skriftligt och grafiskt i en översiktlig forskningsplan. En kombination av video och skriftlig presentation accepteras också. 

Presentationen ska vara kortfattad. Maximal omfattning:

Videopresentation ca 5 minuter
Skriftlig presentation ca 7 500 tecken utan mellanslag

Läs mer om vad som bör ingå i presentationen i denna pdf:


Du ska själv vara initiativtagare och författare till projektskissen. Ansökningar om anslag till studier som i huvudsak ska utföras av någon annan beaktas normalt inte.

Stiftelsen Seniorhusen accepterar endast en ansökan per projekt.

Presentationen laddas upp här på hemsidan, eller skickas per e-post till: stiftelsen@seniorhusen.se

Uppge projekttiteln som ämne om presentationen skickas per e-post.


Fyll också i detta formulär:

Behöver du kontakta oss?